Doświadczenia

Nasze specjalizacje

Specjalnością Doradcy są usługi “szyte na miarę”, co wynika zarówno z kompetencji zespołu doradczego, jak i zakresu świadczonych usług, obejmujących doradztwo w dziedzinie strategii, organizacji i zarządzania, finansów oraz zagadnień rynkowych, z uwzględnieniem kwestii prawnych. Do naszych specjalności należy zarządzanie projektami – zarówno w ramach własnych, często złożonych i kompleksowych przedsięwzięć doradczych, jak i bezpośrednio na rzecz naszych klientów.

Szerokie kompetencje i doświadczenia zespołu wykorzystujemy przykładowo przy opracowywaniu studiów wykonalności oraz doradztwie w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), które muszą uwzględniać wiele wymiarów działań – od analizy opcji, poprzez badania popytu oraz uwarunkowań prawnych, do analiz ryzyka oraz opłacalności finansowej i ekonomicznej. Podejmujemy się trudnych, niestandardowych wyzwań doradczych.

Zapraszamy do współpracy.

Aktualności

"Nowy Port 2030+" - ogłoszone postępowanie PPP

15.09.2023

We wrześniu 2023 r. Miasto Gdańsk ogłosiło postępowanie, którego celem jest wybór partnera do projektu PPP "Nowy Port 2030+". Projekt zakłada zagospodarowanie w istotnej części...

Modernizacja Stadionu Polonii w Warszawie w formule PPP

30.06.2023

Modernizacja Stadionu Polonii w Warszawie to jeden z największych projektów w formule PPP przygotowywanych w Polsce. Nasza firma wspiera w tym przedsięwzięciu Miasto Stołeczne Warszawa...